Prev
1 2 3 Next
Bánh sinh nhật kỷ niệm, bánh gia đình
Category:(31/01/2015 - 08:39)
Style Cake (bánh ngon 24h) nhận làm Bánh sinh nhật, bánh cưới, cupcake .....v...v..., handmade 100% nhé Nhận làm Bánh sinh nhật kỷ niệm, bánh gia đình
Bánh sinh nhật tạo hình 3D - hình 3D con vật - hình thú
Category:(31/01/2015 - 08:39)
Style Cake (bánh ngon 24h) nhận làm Bánh sinh nhật, bánh cưới, cupcake .....v...v..., handmade 100% nhé Nhận làm bánh sinh nhật tạo hình 3D - hình 3D con vật - hình thú
Bánh sinh nhật tặng bé gái - bạn gái
Category:(31/01/2015 - 08:38)
Style Cake (bánh ngon 24h) nhận làm Bánh sinh nhật, bánh cưới, cupcake .....v...v..., handmade 100% nhé Nhận làm Bánh sinh nhật tặng bé gái - bạn gái
Bánh sinh nhật tuổi con mèo (tuổi mão) - hình con mèo
Category:(31/01/2015 - 08:38)
Style Cake (bánh ngon 24h) nhận làm Bánh sinh nhật, bánh cưới, cupcake .....v...v..., handmade 100% nhé Nhận làm bánh sinh nhật tuổi con mèo (tuổi mão) - hình con mèo
HƯỚNG DẪN CÁCH TRANG TRÍ BÁNH SINH NHẬT FONDANT
Category:(31/01/2015 - 08:35)
Xem hình ảnh minh họa cụ thể sau:
Prev
1 2 3 Next
Facebook chat